Doç. Dr. Nazım Coşkun

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi
Nükleer Tıp Anabilim Dalı