MPS Anamnez Formu

Hasta Bilgileri
Hikaye
İşaretlenenlerin açıklama kısmı aktive olacak.
Özgeçmiş
Son Tetkikler
Formun oluşturulduğu tarihe göre 700.600, 700.530, 701.130 no'lu işlemlerden her biri için son yapılan tetkikin sonucu. Örneğin:
Transtorasik Ekokardiyografi
01.01.2021
Kardiyovasküler Stres Test
01.01.2021