PET Anamnez Formu

Hasta Bilgileri
Hikaye
Özgeçmiş
İşaretlenenlerin açıklama kısmı aktive olacak.
Son Tetkikler
Formun oluşturulduğu tarihe göre 801.440, 801.364, 803.890, 804.090, 804.070, 804.480, 804.180 no'lu işlemlerden her biri için son yapılan tetkikin raporu. Örneğin:
Onkolojik F-18 FDG-PET
01.01.2021
BT, Üst Abdomen
01.01.2021
MR, Üst Abdomen
01.01.2021
Tedaviler
Fizik Muayene
Operasyonlar
Radyasyon Güvenliği
Diğer